Jógová terapie proti stresu

Hodina probíhá formou osobního přístupu lektora ke cvičícímu. Cvičení splňuje požadavky na vyšší efektivitu cvičení, nežli je tomu například při cvičení ve skupině s více lidmi, během kterého lektor nemá tolik času věnovat se každému individuálně. Správný výběr a náročnost jednotlivých cviků je proto přesnější. Každý jsme jiný a i v případě cvičení jógy potřebujeme odlišný přístup. Při častějším opakování, poznává lektor svého svěřence ještě lépe a dokáže se tak lépe vcítit do jeho potřeb a reagovat tak na probíhající změny. Osobní hodinu jógy lze také jen vyzkoušet, aby člověk poznal pozitivní účinky jógy a poté se rozhodl, zda ve cvičení pokračovat. Hodiny připravuji pro začátečníky i pokročilé cvičence jógy. Vždy je co zlepšovat :). Hodiny mohou probíhat i ve dvojici a mají prakticky všechny výhody osobního přístupu.

Program obsahuje:

  • 1. konzultace (testování pohybového aparátu)
  • analýza zdravotního stavu
  • vypracování cvičební sestavy
  • 2. konzultace (nácvik cvičební sestavy)
  • 3. konzultace (kontrola cvičební sestavy)
Tradiční symboly jógy, díky kterým člověk praktikující jógu může zlepšit schopnost soustředění a zmírnění stresu.