Jóga pro jednotlivce

Společně vytvoříme sestavu cvičení a technik, které budou vhodné přímo pro Vaši tělesnou konstituci a aktuální zdravotní stav. Prvním krokem je zjištění napětí ve Vašem těle, a to pomocí testů FMS (Functional Movement Systems), které snadno odhalí zkrácené či ochablé svalové skupiny i jejich sílu. Na základě výsledků Vám doporučím tělesné pozice ásany, dechová cvičení pránajámy nebo relaxační techniky k uvolnění napětí v těle. Součástí programu je nácvik technik, doporučení pro samostatné cvičení doma a kontrola sestavy po uplynutí určeného období. Sestava cviků „šitá přímo Vám na míru“ zlepší toleranci na stres, zvýší pružnost a sílu těla. Výhodou individuálního přístupu lektora oproti lekcím, kde bývá více cvičících, je především v přesném výběru cviků, jejich náročnosti a nácviku bezchybné techniky. Riziko přetížení se snižuje a výsledky se dostavují rychleji.

Program obsahuje:

  • lekce (55 min)
  • test správného držení těla
  • výběr vhodných cviků
  • nácvik správné techniky
  • vhodné jógové pomůcky
Každému vyhovuje něco jiného. Při individuálních lekcích jógy lektor dokáže lépe poznat svého svěřence a přizpůsobit tak sestavu cviků dle potřeby. Správný výběr cviků vede k vyšší efektivitě cvičení. Pokud začínáte s cvičením jógy je tato lekce určena právě pro Vás.